Firma REAX w roku 1991 rozpoczęła działalność handlowo-usługowo-produkcyjną w zakresie obrotu artykułami przemysłu chemicznego.

Pracujemy w oparciu o wprowadzane do polskiego prawodawstwa dyrektywy UE - w tym Nr 1907/2006 - dot. REACH. Handlujemy więc produktami, które nie zabronione tymi uregulowaniami.

Klientom, chcącym poddać się jakiejkolwiek dobrowolnej certyfikacji (w tym ÖKO-TEX, ECO-LABEL i in.) nasi technolodzy doradzają w oparciu o aktualne karty charakterystyki poszczególnych produktów, dostarczane nam przez producentów.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania były i barwniki dla przemysłu włókienniczego, skórzanego i budownictwa oraz środki pomocnicze dla przemysłu włókienniczego, takie jak: dyspergatory, kwas cytrynowy, utrwalacze, zmiękczacze, itp. Większość z nich znajduje się na naszej stronie, a oferta ta może być poszerzana i uzupełniana według Państwa życzeń.

Firma REAX dysponuje małym laboratorium kontrolnym umożliwiającym sprawdzanie jakości oferowanych produktów. Posiada również możliwość wykonania na zamówienie mieszanek barwników. Dysponuje środkami transportu pozwalającymi na dowóz zamówionych barwników na terenie Łodzi. Poza teren miasta wysyłamy barwniki pocztą lub poprzez "Servisco".

Oferowane towary sprzedawane w całych opakowaniach jak również w wielokrotności 1 kg.

Współpracujemy z renomowanymi firmami krajowymi oraz zagranicznymi (BORUTA - ZACHEM KOLOR, TENSIS, ORGANIKA, SYNTHESIA, BASF), które szczególną troskę przykładają do jakości.
Większość firm współpracujących z nami posiada certyfikat ISO 9001.

Zapraszamy do naszej Firmy.

STRONA GŁÓWNA | O FIRMIE | OFERTA | INDEKS KOLORÓW | KONTAKT |